Лектори

Стърлинг Смит – Международен консултант
Над двадесет години професионален опит в частния и неправителствения сектори на международно ниво.
Специфичен опит в дейността на работнически организации, синдикати и съюзи, техните връзки и взаимодействие с правителствените организации.

 
Богат опит в провеждането на обучения за организации като Международна организация на труда, синдикални организации, корпоративен и неправителствен сектор – на международно ниво; опит в управление на проекти в няколко страни; умения за работа в мултикултурна среда. Квалифициран в изследвания, проучвания и оценка на проекти, популяризиране на трудови стандарти - в частта отстраняване на детския труд и премахването на принудителния труд.


Сфери на дейност: Корпоративна социална отговорност; Оценка; Обучение на работници; Водене на преговори и ангажименти към Международната организация на труда.


Опит в следните страни – Азербайджан, Бангладеш, Беларус, България, Китай, Индия, Йордания, Кения, Киргизстан, Намибия, Непал, Пакистан, Филипините, Русия, Румъния, Южна Африка, Шри Ланка, Танзания, Тайланд, Украйна, Уганда, Виетнам

 

 

 

Стамен Тасев - Изпълнителен директор, Български форум на бизнес лидерите

Професионален опит: Министерство на финансите - Заместник министър; Министерство на икономиката - Вицеконсул и търговски представител в Генералното Консулство на РБългария в Ню Йорк; Нютон Файненшъл Мениджмънт Груп - Управляващ директор; КПМГ, Баренц Груп ЕООД - Изпълнителен директор, Старши съветник; СОНИ България ЕООД - Финансов и Административен Мениджър; Европейска банка за възстановяване и развитие, Лондон, Великобритания – Консултант; УНИЦЕФ, Флоренция, Италия – Консултант; Министерство на финансите - Главен секретар, Директор, Главен експерт, Експерт, Главен специалист, Специалист; Централно статистическо управление - Главен специалист, Специалист, Младши специалист.

 

 

 

Петра Швагер - Служител индустриално развитие; Отдел Чисто производство, Орагнизация за индустриално развитие на ООН - (Ръководител проект Чисто производство, Координатор на Химическа лизинг програма и Контактна точка за Устойчив туризъм към ЮНИДО) 

Професионален опит: От 1995 година работи по изграждането на Програмата за Чисто производство към ЮНИДО, която обхваща 40 държави. Ръководи Програмата за Чисто производство и Програми в над 15 държави и разработва Програма за Глобален химически лизинг, която се изпълнява към настоящия момент в 7 държави.

Допълнителни сфери на дейност са: Насърчаване на публично-частното партньорство и нови подходи за устойчив туризъм и управление на химикалите в развити и развиващи се държави. Завършила е Икономика във Виенски университет по Бизнес администрация и Социални науки и Екологичен мениджмънт в Университета в Лондон.

Сфери на дейност: Чисто производство и управление на екологични системи; Химически лизинг и Звуково управление на химикалите, Устойчив туризъм, Интегрирано управление на отпадъците и Възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Опит в следните страни: Армения, Бразилия, България, Чили, Колумбия, Коста Рика, Чехия, Египет, Ел Салвадор, Гватемала, Унгария, Македония, Мексико, Монтенегро, Мароко, Никарагуа, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Южна Африка, Шри Ланка, Украйна и Узбекистан.

 

 

 

Димитър Матев - Заместник председател на Балкански иниститут по труда и социалната политика

Професионален опит: от 2003 до сега работи в Балкански иниститут по труда и социалната политика. От 2001 до 2003 годинa ръкодови дирекция “Предписъеднителни фондове, международни програми и проекти” към Министесртво на труда и социалната политика в Бълагрия. Има над 15 години професионален опит в разработване, управление, мониторинг и оценка на проекти, подготовка на задания за тръжни процедури, иниституционално изграждане. Ръководи проекти свързани с пазара на труда, развитието на човешки ресурси, социален диалог и изготвянето на секторни анализи и корпоративна социална отговорност. Лектор с над 400 учебни часа в Нов Български Университет.

Сфери на дейност: Социален мониторинг и одит – в малки и средни предприятия в сектори текстил и туризъм в България, консултант по Корпоративна социална отговорност; Мониторинг и оценка на проекти – цялостен мониторинг на проекти и програми в социалната сфера, образование, заетост, финансирани от Европейски програми, Световна банка, ПРООН.

Опит в следните страни: Албания, България, Русия, Словакия

 

 

 

Мартин Комбемал - Международен консултант, Франция. 

Титуляр е на магистърска степен по одит на фирми и притежава няколко дипломи в областта на човешките права и на правата на децата. Мартин Комбемал е с повече от над двадесет години опит в извършването на одити, както и в развитие и оценка на методи за мониторинг и системи. Нейният професионален опит включва държави от Африка, Азия, Латинска Америка и всички части на Европа. Тя заема водеща позиция като Ръководител на проект в Vigeo, Френска рейтингова агенция. Също така заема позицията на Директор “Одит” на IIECL (Вътрешна инициатива за прекратяване на детския труд).
 
Мартин Комбемал е и съавтор на Ке-JE SAIS, том от Одитиране на компании (публикуван през 2005 г.) и е председател на асоциацията "Човешки ресурси без граници”.

 

 

Мая Няголова - Директор на отдел “Публични комуникации” в българското представителство на Програмата на ООН за развитие (ПРООН)

 

Отговаря за подготовката и разпространението на докладите за човешкото развитие, доклада за целите на хилядолетието за развитие,за работата по ООН инициативата Глобален договор. Работи по проекти за прилагане на корпоративната социална отговорност и партньорства са частния сектор и медиите. Други сфери на експертиза: сътрудничество за развитие, джендър, комуникация за развитие.

Магистър по журналистика (СУ “Св. Климент Охридски”), магистър по европейска интеграция (СУ- Колеж на Европа - Университет Лимерик) и дипломант на ПРООН-Академията за развитие. Специализирала е в Европейския институт за медиите, Манчестър и в Колежа на Европа в Брюж. Била е хоноруван преподавател (Публични комуникации и международни организации) в катедрата на ЮНЕСКО „Връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. (2004-2007).

Работила е като репортер, редактор и член на редакционната колегия на вестниците Дебати и 1000  дни и на сп. Български дипломатически преглед. Била е кореспондент на Българската телеграфна агенция в Тел Авив, Израел и на Българското национално радио в Хага, Нидерландия.

През 2000-2002 г. е директор на Националния филмов център и национален представител в управителните съвети на Европейската Аудиовизуална Обсерватория и Евроимаж (към Съвета на Европа) и на междуправителствената организация Аудиовизуална Еврика. 

Член-основател на Асоциация Журналисти за Европейски съюз, член на Българската асоциация на университетските жени и на Международния съюз на журналистите-франкофони.