Организатори: Национална кръгла маса

Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти е създадена в края на 2004 г. с цел да насърчи въвеждането и спазването на социалните стандарти в предприятията, първо от текстилния и шивашкия сектор, а след това и от други сектори на икономиката. В нея участват представители на работодателски организации, на синдикати, на държавни органи и агенции, както и други организации и фирми от неправителствения сектор. През 2006 година Националната кръгла маса инициира и проведе първата национална конференция за КСО, под патронажа на МТСП и с финансовата подкрепа на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ GmbH). На откриването, както и на връчването на наградите за социално отговорно предприятие на годината, присъства и г-н Владимир Шпидла, комисар по заетостта, социалната политика и равните възможности в Европейската комисия. В края на 2008 година за трети пореден път конференцията събра за дискусия и обмен на полезни практики по въпросите на КСО представители на бизнеса, държавата и синдикатите и доказа, че за българското общество темата е важна.