Организатори: GTZ

За GTZ
Като Федерално дружество за международно сътрудничество за устойчиво развитие, работещо по целия свят, Германското дружество за Техническо сътрудничество (GTZ) GmbH оказва съдействие за осъществяването на целите на политиката за развитие. То предлага жизнеспособни решения за политическо, икономическо, екологично и социологическо развитие в един глобализиран свят и насърчава комплексните реформи и процеси на промяна и в тежки условия. То има за цел устойчивото подобряване на условията за живот на хората.


Нашите възложители
GTZ е Федерално дружество със седалище в Ешборн, Франкфурт на Майн. То е създадено през 1975 година като частно стопанско дружество. Негов основен възложител е Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ). Освен това то работи и за други федерални ресори, за правителства на други страни, за международни възложители като Европейската комисия, Обединените нации или Световната банка, както и за предприятия от частния бизнес. Проектите на GTZ са с идеална цел. Евентуално останали средства се използват отново единствено и само за проекти на международното сътрудничество за устойчиво развитие.


Навсякъде по света
GTZ осъществява дейност в повече от 120 страни в Африка, Азия, Латинска Америка, в Средиземноморието и района на Средния Изток както и в Европа, Кавказ и Централна Азия.В 92 страни Дружеството е представено със собствени Бюра. Общо по света GTZ има близо 12.000 служители, 9.000 от които са специалисти от съответните страни. В Централата в Ешборн и на други места в Германия работят  около 1 500 човека.