Цели на конференцията

Главната цел на Конференцията е да се повиши общественият интерес по темата за корпоративна социална отговорност (КСО) в региона и да се популяризират ползите от прилагане на тази концепция в условия на криза.


По време на Конференцията ще се споделят успешни практики по КСО и ще се създаде платформа за обмен на опит между представителите на бизнеса, държавните власти, неправителствените организации и синдикатите.


Дискусиите ще се насочат към търсене на отговори по въпроса дали и доколко успешните политики по КСО допринасят за устойчивостта на бизнеса в условията на световната икономическа криза, като в резултат на това се очаква да се подобри разбирането на аудиторията за ползите от КСО и начините за прилагане на свързаните с нея концепции.

 
По време на конференцията еврокомисарите г-жа Кунева и г-н Шпидла ще връчат за четвърти път наградата на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България „Социално отговорно предприятие на годината”.