Програма: Дневен ред

Четвъртък, 18-ти Юни 2009


09:00   Регистрация


10:00   Официално откриване и поздравителни адреси
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика, България
Хасан Адемов, Председател на Комисия по труда и социалната политика към Народно събрание на РБългария 
Представител на GTZ 
Божидар Данев, Българска стопанска камара


10:40   Лекция Том Дод, ЕС Комисия
“КСО във времена на криза – европейската перспектива”
 
11:40   Панелна дискусия
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика, България
Хасан Адемов, Председател на Комисия по труда и социалната политика към Народно събрание на РБългария
Божидар Данев, Българска стопанска камара
Иван Сахан,  бивш министър на труда и социалната политика, Украйна
Иван Нейков, бивш министър на труда и социалната политика, България
Любчо Мешков, бивш министрър за труд и социална политика, Македония


13:00   Обяд


14:00   Сесия 1 – Българската Национална Кръгла Маса и КСО инициативи
Димитър Матев, заместник председател на Балкански институт по труда и социалната политика – Националната кръгла маса в България  
Мая Няголова, Директор “Публични комуникации” - Глобалния договор в България, ПРООН
Петра Швагер, ЮНИДО, Звено за чиста продукция – Работата на ЮНИДО потемите на КСО в България
Стамен Тасев, Изпълнителен директор – Български форум на бизнес лидерите


15:30   Кафе пауза


16:00   Сесия 2 – КСО опитът в други страни 
Андреас Вилар, Център за публично-частно партньорство, Ръководител на проект, GTZ - Опитът на GTZ и КСО по света
Стърлинг Смит, Международен консултант, Великобритания - Профсъюзи, неправителствени организации, КСО и глобалната криза
Мартин Комбемал, Международен консултант, Франция – Социален мониторинг, социален одит, КСО и глобалната криза


17:30   Край на деня

Вечеря, 18ти Юни 2009
19:00   Официална вечеря, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1 и 2

 

 

Петък, 19-ти Юни 2009

09:30   Работни групи Ползите от корпоративната социална отговорност във времена на криза
             a) гледната точка на  компаниите
             б) ролята на държавата 
             в) работодатели и условия на труд, общество

11:00   Кафе пауза


11:30   Пленарна сесия Представяне на резултатите от работните групи


12:00   Церемония по връчването на наградите «Социално отговорно предприятие на 2009 година»
Мeглена Кунева – Комисар по въпросите за защита на потребителите в Европейската комисия
Владимир Шпидла - Комисар по заетостта, социалната политика и равните възможности в Европейската комисия.
Емилия Масларова - Министър на труда и социалната политика на РБългария

 

13:00   Обяд


14:30   Сесия 3 – Държавните политики в областта на Корпоративната социална отговорност в региона и извън него
Ася Чолашка, Директор на дирекция, Министерство на труда и социалната политика –Национална стратегия за КСО 
Представители от региона: Иван Сахан, бивш министър на труда и социалната политика на Украйна; Любчо Мешкович, бивш министър за труд и социална политика на Мекедония


15:30   Обобщаване на резултатите от конференцията и приемане на Обща Декларация
Меглена Кунева – Комисар по въпросите за защита на потребителите в Европейската комисия
Хенинг Твестен, GTZ
Лазар Лазаров, Заместник министър на труда и социалната политика


16:00   Край на конференцията