Четвърта регионална конференция:

Корпоративна социална отговорност
в условията на криза18 – 19 юни 2009 г., София

•    Дали световната икономическа криза кара предприятията да забравят тяхната корпоративна социална отговорност, да спрат усилията си да бъдат добри?


•    Ще се намесят ли по-сериозно правителствата, за да стимулират частния сектор да стане по-отговорен?


•    Възможно ли е и ще има ли полза да се координират усилията на заинтересованите страни от региона по тази тема, за да се осигурят добри работни места и условия за устойчиво развитие?


•    Какво се е променило в корпоративната социална отговорност през изминалите десет месеца на криза и икономическа стагнация? Какво предстои?


Търсенето на отговорите на тези въпроси от самия бизнес, политически фигури и академични среди е целта на Четвъртата регионална конференция по корпоративна социална отговорност, която ще се проведе в хотел "Шератон", София в периода 18 – 19 юни 2009 г.


Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) съвместно с Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти и под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика най-учтиво Ви канят да присъствате на тази конференция на високо ниво с участници от целия регион и от Европа. Очакваме над 150 експерти, национални и регионални представители от политиката, частния сектор, академичните среди и гражданското общество.


Имаме удоволствието да обявим присъствието на конференцията на:


•    Г-жа Меглена Кунева, Комисар по въпросите на потребителите
•    Г-н Владимир Шпидла, Комисар по заетостта, социалната политика и равните възможности

За повече подробности за програмата и начина за регистрация може да посетите съответните секции на нашия сайт. Тъй като всеки участник трябва сам да организира транспорта си, информацията на сайта ще Ви помогне с ценна логистична информация, вкл. с препоръка за хотел.

Националната кръгла маса, GTZ България и Центърът на GTZ за сътрудничество с частния сектор очакват една конференция с важни въпроси и стимулиращи отговори и се надяват да Ви посрещнат сред участниците.